Proces zakupu

Proces zakupu

Nieruchomość w Hiszpanii może zostać nabyta zarówno przez osobę fizyczną, jak i prawną. Obcokrajowcy bez żadnych ograniczeń mogą kupować nieruchomości mieszkalne lub komercyjne.

Każda nieruchomość w Hiszpanii powinna zostać zarejestrowana w Registro de Propiedad – księdze wieczystej. W dokumencie tym znajdują się najważniejsze informacje dotyczące danej nieruchomości. Za jej pośrednictwem można dowiedzieć się, kto jest właścicielem nieruchomości, jaka jest jej wartość urzędowa, dokładna powierzchnia, a także ustalić, czy nie jest obarczona przez zadłużenia właściciela. Podczas zakupu nieruchomości sporządzany jest główny i oficjalny dokument kupna – zwany Escritura Publica.

Nieruchomość w Hiszpanii może sprzedać tylko właściciel lub osoba posiadająca jego pełnomocnictwo.

Jak działamy?

Podczas podróży zapoznawczej, po tym, jak nieruchomość została wybrana
i podjęta została decyzja o jej zakupie, stworzony zostaje prywatny kontrakt kupna – sprzedaży, w którym przedstawione są warunki transakcji oraz sposób uiszczenia za nią opłaty. Przy podpisywaniu kontraktu nabywca płaci zaliczkę w wysokości 3000 euro, rezerwując tym samym nieruchomość na swoje imię. Następnie, na przestrzeni dwóch tygodni wpłacane jest 10% wartości nieruchomości.

Od podpisania prywatnego kontraktu na zakup do podpisania oficjalnego dokumentu – Escritura Publica upływa od półtora miesiąca do roku. Podpisanie Escritura Publica odbywa się podczas wizyty w Hiszpanii. Celem wyjazdu jest sfinalizowanie transakcji zakupu nieruchomości. Proces ten zajmuje średnio 3-4 dni, po czym klient staje się właścicielem nieruchomości i może nią zarządzać wedle swojej woli. Do podpisania kontraktu obowiązkowo sporządzany jest w siedzibie tutejszej policji tak zwany N. I. E. (Numer Identyfikacyjny Obcokrajowca). Następnie u notariusza podpisuje się główny i oficjalny dokument kupna – sprzedaży Escritura Publica. Przy jego podpisywaniu wpłacana jest pozostała suma pieniędzy (pomniejszona o 3000 euro z tytulu zaliczki), po czym zostają Państwo pełnoprawnymi właścicielami. Po procedurze podpisania wyżej wymienionego dokumentu, musi zostać on zarejestrowany w księdze wieczystej Hiszpanii. Proces rejestracji zajmuje zazwyczaj trzy – cztery miesiące. Kiedy główny i oficjalny dokument zostanie zarejestrowany, właściciel może zamówić wypis z Rejestru Nota Simple w celu sporządzenia multiwizy do Hiszpanii.

N. I. E. - Numer Identyfikacyjny Obcokrajowca

Wszyscy obcokrajowcy (także rezydenci), którzy przeprowadzają finansowe transakcje w Hiszpanii obowiązkowo otrzymują numer obcokrajowca, pod którym dana osoba zostaje zarejestrowana w instytucji podatkowej.

Numer N. I. E. otrzymuje się w placówce policyjnej, w oddziale dla obcokrajowców. Powyższy numer jest niezbędny do zakupu i uzyskania prawa własności do nieruchomości, opłaty podatków, zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i elektryczność, zakupu i legalizacji samochodu, itp. W celu otrzymania N. I. E. obowiązkowe jest przedstawienie odpowiednich dokumentów, na podstawie których wydawany jest Numer.