Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny

Wielu nabywców zostaje zachęconych możliwością zakupu nieruchomości na kredyt

Kredyt mogą otrzymać zarówno mieszkańcy Hiszpanii, jak i obcokrajowcy. Suma kredytowania dla obcokrajowców wynosi zazwyczaj do 60 %., w wyjątkowych przypadkach nawet do 70%.

Ocena nieruchomości dokonywana jest przez bank, który udziela kredytu. Średni okres kredytowania wynosi od 5- 25 lat, z roczną stopą procentową w wysokości 2,5% до 3% w zależności od wiodącej europejskiej stawki refinansowania. Hipoteka spłacana jest w ratach miesięcznych. Według hiszpańskiego prawa, suma rat w każdym miesiącu nie powinna przekraczać 30% miesięcznego dochodu.

Z tego powodu, aby bank przyjął i rozpatrzył wniosek o udzielenie kredytu, klient zobowiązany jest przedstawić w oddziale hipotecznym następujące dokumenty:

  • Oświadczenie o dochodach z ostatni rok.
  • Zaświadczenie z miejsca pracy o pensji z ostatnich 3 miesięcy.
  • Wypis z konta bankowego z ostatnich 6 miesięcy.
  • Wypis z biura historii kredytów.
  • Kopia paszportu.

Uwaga – wspomniane wyżej dokumenty powinny przedstawić wszystkie osoby, które będą figurowały w umowie kupna – sprzedaży.

Oddział hipoteczny banku studiuje Państwa dokumentację i ocenia nieruchomość, którą chcą Państwo nabyć. Na podstawie tej informacji bank przyjmuje wniosek o udzieleniu kredytu. Po tym, jak decyzja o wydaniu kredytu zostaje zaakceptowana, przedstawione zostają Państwu obliczone wydatki, które zostaną poniesione na jego zaciągnięciem, comiesięczne raty, stopa procentowa, warunki przedterminowej spłaty, itp. Następnie na autentycznym przykładzie zostaje wyjaśnione, w jaki sposób zmienia się suma comiesięcznych rat, w zależności od rozmiaru zadłużenia i terminów spłaty hipoteki.