Podatki i wydatki w trakcie nabywania nieruchomości

Podatki i wydatki w trakcie zakupu

Podczas zakupu obiektu, oprócz wartości samej nieruchomości, klient powinien zapłacić 4% VAT i 1% opłaty skarbowej, pobieranej od nowej nieruchomości lub 7% podatku za otrzymanie prawa własności przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego.

Obowiązkowo należy uwzględnić również honorarium dla notariusza za sporządzenie umowy kupna – sprzedaży i wydatek poniesiony na rejestrację nieruchomości, który jest ustalany indywidualnie w zależności od wartości nieruchomości (od 300 Euro). Całkowita kwota wszystkich wydatków zależy od wartości nieruchomości. W sumie, płatności wynoszą od 8 do 10% wartości nieruchomości określonej w umowie.

Proszę pamiętać, że ceny umieszczone na stronie internetowej nie uwzględniają wyżej wspomnianych podatków.